DRIKSVATTENFILTER

GEYSER MAX

Används för att eliminera klor, tungmetaller, nitrat, bekämpningsmedel, salter som orsakar för hårt vatten och andra ämnen från kranvattnet. I filtren används den klassiska kombinationen av Aragóns filterpatroner, typisk för företagets produkter.  

Pris: €395 (installation ingår)

Patronen AquaSoft eliminerar salter som orsakar för hårt vatten. Filtrets material består av en särskild blandning av jonbytande resiner av kontaktmaterialskvalitet. Materialet möjliggör för kunden att bevara filtrets prestanda under hela apparatens livslängd.

Filtret Geyser MAX eliminerar virus och bakterier.

Aragon eliminerar återstående klor, organiska och klorerade organiska föreningar, oljeprodukter, järn, salter som orsakar hårt vatten, tungmetaller och till och med virus, inklusive hepatit A-virus, samt andra skadliga ämnen.

Aragon MAX är en unik filterpatron gjord för att rena hårt vatten. Särskilda jonbytande resiner och den balanserade sturkturen i Aragons material garanterar en oavbruten och högkvalitativ användning av patronen under resurs – 1 år.

CBC Ag (kolblock) är en filterpatron tillverkad av aktiverat kol från kokos. Den avslägsnar effektivt organiska och klorerade organiska föreningar, fritt klor och obehaglig lukt, samt förbättrar vattnets alla organoleptiska egenskaper. Impregnerat silver i patronen tillför bakteriostatiska effekter under hela användningsperioden.

Geyser ECO med Aragon 3

En särskilt modifierad Aragon 3 Eco som kombinerar mekaniska filtreringmetoder med adsorption och jonbyte.

Pris: €395 (installation ingår)

Filtret Geyser ECO eliminerar virus och bakterier.

Aragon eliminerar återstående klor, organiska och klorerade organiska föreningar, oljeprodukter, järn, salter som orsakar hårt vatten, tungmetaller och till och med virus, inklusive hepatit A-virus, samt andra skadliga ämnen.

Patronens stora volum gör det möjligt att utnyttja mer filtrerande material och på så vis öka vattenreningens kvalitet och systemets resurser.

Det lilla höljet och dess enkla montering, samt den särskilt modifierade filterpatronen gör Geyser Eco lättare än något annat statioärt filter att montera under diskhon, vilket bidrar till att spara utrymme i köket.

Filter för montering på diskbänk

Filterpatronerna för montering på diskbänk används för slutrening av kranvattnet från skadliga föroreningar (klor, tungmetaller, bekämpningsmedel, etc.), flytande partiklar, salter som orsakar hårt vatten och för att korrigera mineralsammansättningen.

Pris: €100

Aragon eliminerar återstående klor, organiska och klorerade organiska föreningar, oljeprodukter, järn, salter som orsakar hårt vatten, tungmetaller och till och med virus, inklusive hepatit A-virus, samt andra skadliga ämnen.

KONTAKTA OSS

Kontakta gärna oss så att vi kan hjälpa dig att hitta en perfekt lösning för ditt hem!

Tel Helena: +34 605 432 002 och +46 708 180207
Tel Jonas: +34 605 432 004 och +46 709 421525
Email: info@filterscds.com