VÅRA PRODUKTER

OM VÅRA FILTER

På solkusten är vattnet i allmänhet hårt, runt 20dH är inte ovanligt– och problemen som hårt vatten orsakar kan lösas med FILTERS produkter.

Filtren tillverkade i Aragon och med små porer på 0,1µm gör det möjligt att eliminera de allra minsta partiklarna i vattnet.

Filtret eliminerar järn, klor, organiska tillsatser och tungmetaller. Det neutraliserar vattnets hårthetsgrad med den unika metoden « partiell avhärdning ». Filtrets utforming som en labyrint gör det möjligt att fånga upp alla förorenande element på ett säkert sätt.

Vi kan också lösa problemen med ditt vatten med hjälp av vårt filter ”Ecoagua”, med en kapacitet på 10 000 liter eller ett år innan filterbyte behövs.

Geysers experter har tagit fram ett unikt filtrerande material, ARAGON BIO, vars like inte finns någon annan stans i världen. När det används i filter eliminerar materialet inte bara de vanliga föroreningarna, utan också bakterier, virus, radionuklider och tungmetaller.

VÅRA PRODUKTKATEGORIER

FILTER FÖR HELA HUSET

DRIKSVATTENFILTER

AQUASONIC

KRANAR

CLEOZONE

KONTAKTA OSS

Kontakta gärna oss så att vi kan hjälpa dig att hitta en perfekt lösning för ditt hem!

Tel Helena: +34 605 432 002 och +46 708 180207
Tel Jonas: +34 605 432 004 och +46 709 421525
Email: info@filterscds.com